7. Code Review

7.1. Rationale

 • Systemy do Code Review, ich wady i zalety

 • Code Review blokujące, nieblokujące i post-factum

 • Unified diff vs side-by-side

 • Komentarze: co komentować, jak politycznie komunikować problem

 • Feed-forward a nie feedback

 • Taski: blokowanie zmian

 • Commit zmieniający linię, gdzie był komentarz, w wielu systemach powoduje ukrycie komentarza, bo jest to traktowane jako rozwiązanie dyskusji

 • Liczba linii w Code Review

 • Pair programming vs Code Review

 • Dobre praktyki Code Review

 • Code Review robiony zdalnie, gdzie autor prezentuje zmiany, a ludzie mogą się podpytać jest najskuteczniejszy w przekazywaniu informacji i budowaniu wiedzy zespołu

 • Czy cały kod musi być poddawany Code Review?

 • Kogo zapraszać do Code Review?

 • Normalnie nie zapraszamy Frontendowców i mobilnych, chyba że zmiana dotyczy API dla nich

 • Code review default reviewers problem

 • Skuteczność notyfikacji, ale tylko wtedy, kiedy ktoś nie jest zalewany bo należy default reviewer

 • Czy Product Owner powinien być w Code Review?

 • Co oznacza akceptacja Code Review?

 • Czytelność wyrażeń regularnych

>>> scheme = r'(?:(?<scheme>[^:/?#]+):)?'
>>> authority = r'(?://(?<authority>[^/?#]*))?'
>>> path = r'(?<path>[^?#]*)'
>>> query = r'(?:\?(?<query>[^#]*))?'
>>> fragment = r'(?:#(?<fragment>.*))?'
>>>
>>> pattern = f'^(?=[^&]){scheme}{authority}{path}{query}{fragment}'
>>>
>>> print(pattern)
^(?=[^&])(?:(?<scheme>[^:/?#]+):)?(?://(?<authority>[^/?#]*))?(?<path>[^?#]*)(?:\?(?<query>[^#]*))?(?:#(?<fragment>.*))?

7.2. Pair Programming

 • Pair Programming to Code Review prowadzone w realtime

 • Code with Me

 • Zabrać ze sobą notatnik, pisać temat dyskusji i numer linii i nazwę pliku / klasy / metody

 • Nie stosować Pair Programming by default (nawet do prostych rzeczy)

 • Zostawić to tylko trudnych miejsc w kodzie i problemów o dużym impakcie

 • Stratą dla firmy jest jak dwóch koderów siedzi i dobiera kolorki i odcienie tekstu w HTML

7.3. Use Cases

 • CR dla IaaS

 • CR dla programów szkoleń

 • CR dla książki astro