18. Dependencies

18.1. Rationale

  • Zależności

  • Systemy śledzenia podatności w zależnościach

  • Migracje schematów bazy danych