17. Logging

17.1. Rationale

  • Czytelne komunikaty błędów

  • Dobieranie poziomów logowania

  • Kody błędów

  • Identyfikacja miejsc w kodzie, gdzie wystąpił wyjątek

  • Spooling logów do pliku i bazy danych

  • Strategie rotowania logów

  • Dane wrażliwe - logowanie i przechowywanie, udostępnianie