10. Quality

11. Rationale

 • Jakość kodu

 • SonarQube i SonarLint

 • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej

 • Quality Gates

 • Czym jest Spaghetti code

 • Zależności w kodzie i między modułami

 • Zasady S.O.L.I.D.

 • Refactoring legacy systemów i legacy code

 • Budowanie bazy wiedzy jako wynik Code Review

 • Code Review jako element Collective Code Ownership

 • Emerging architecture