19. Recap

 1. Praktyki developerskie a praktyki projektowe:

  • Praktyki projektowe (Scrum, Kanban, XP, Lean)

  • Praktyki developerskie (TDD, S.O.L.I.D., CI/CD, Code Review/Pull Request, DevOps)

  • Dlaczego coraz więcej zespołów odchodzi od Scrum i idzie w Kanban?

  • Połączenie Scrum i Kanban

  • Lean Startup: Build, Measure, Learn loop

  • Praktyki deweloperskie a wartości biznesowe

  • Wykres agility

  • Agile vs agility

 2. Ekosystem narzędziowy:

  • Architektura

  • Skalowanie

  • Ekosystem wewnętrzny i zewnętrzny

 3. System kontroli wersji:

  • Rozproszony vs scentralizowane systemy kontroli wersji

  • GIT i jego zalety

  • Koncept Feature Branch relacja z User Story

  • Rozwiązywanie konfliktów w systemie kontroli wersji

  • Hotfix vs bugfix

  • Pull Request vs Merge Request

  • Merge vs Rebase

  • Relacja branchy i zadań z backlog

  • Podział repozytoriów pod względem technicznym i produktowym

  • Strategia Fork

  • Strategia Centralnego Repozytorium

  • Strategia Monorepo

  • Strategia wszystko do Main

  • Strategia Git Flow

  • Strategia budowania branchy

  • Statyczna analiza kodu Pull Requestów

  • Scalanie Pull Request (merge, rebase, squash+merge, squash+rebase)

 4. Dług techniczny:

  • Definicja długu technicznego

  • Czym w praktyce jest dług techniczny

  • Rozpoznawanie długu technicznego

  • Programistyczny dług techniczny

  • Dług techniczny architektury systemowej

  • Dług techniczny infrastruktury

  • Dług techniczny organizacji

  • Kryteria oceny długu technicznego

  • Wychodzenie z długu technicznego

  • Monolit vs. mikro-usługa

 5. Dokumentacja projektu:

  • Code review i dokumentacja

  • Architectural Decision Records

  • Składnia Markdown i reStructuredText

  • Systemy generowania dokumentacji

  • Code Review jako mechanizm przekazywania wiedzy

  • OpenAPI i SwaggerUI

 6. Proces Code Review:

  • Systemy do Code Review, ich wady i zalety

  • Code Review blokujące, nieblokujące i post-factum

  • Unified diff vs side-by-side

  • Komentarze: co komentować, jak politycznie komunikować problem

  • Taski: blokowanie zmian

  • Liczba linii w Code Review

  • Pair programming vs Code Review

  • Dobre praktyki Code Review

  • Czy cały kod musi być poddawany Code Review?

  • Kogo zapraszać do Code Review?

  • Skuteczność notyfikacji

  • Czy PO powinien być w Code Review?

  • Co oznacza akceptacja Code Review?

 7. Automatyzacja Code Review:

  • Włączenie procesu CI/CD do Code Review

  • Statyczna analiza kodu źródłowego

  • Pipeline as a Code

  • Code Review dla provisioning

  • Quality Gates

  • Triggerowanie statusów w Jira

  • Automatyzacja narzędzi Atlassian (Atlassian Python API)

 8. Podstawy optymalizacji i wydajności systemów:

  • Złożoność obliczeniowa

  • Złożoność pamięciowa

  • Złożoność cyklometryczna

 9. Jakość kodu:

  • SonarQube i SonarLint

  • Wyciąganie wniosków z analizy statycznej

  • Quality Gates

  • Czym jest Spaghetti code

  • Zależności w kodzie i między modułami

  • Zasady S.O.L.I.D.

  • Refactoring legacy systemów i legacy code

  • Budowanie bazy wiedzy jako wynik Code Review

  • Code Review jako element Collective Code Ownership

  • Emerging architecture

 10. Dobre praktyki:

  • Zasady clean code

  • Nazewnictwo zmiennych, długość nazw, funkcji, klas i pakietów

  • Liczba paramterów, typy i wzorce konstrukcyjne

  • Zasady SOLID

  • Zmienne statyczne, do czego służą i kiedy stosować

  • Importy wszystkiego czy wybiórcze

  • Klasy abstrakcyjne vs Interfejsy, kiedy i jak

  • Długość klas

  • Liczba metod

  • Długość metod

  • Modyfikatory dostępu: private, protected, public

 11. Testy:

  • TDD: test first vs test last development

  • Złożoność cyklometryczna vs liczba testów

  • Mierzenie pokrycia testami

  • Idealne pokrycie?

  • Testy mutacyjne

  • Rodzaje testów

 12. SonarQube:

  • Definicja Quality Gates

  • API Key i uprawnienia w projekcie

  • SonarLint

  • SonarScanner

  • Wpięcie SonarQube do CI/CD

 13. Logowanie:

  • Czytelne komunikaty błędów

  • Dobieranie poziomów logowania

  • Kody błędów

  • Identyfikacja miejsc w kodzie, gdzie wystąpił wyjątek

  • Spooling logów do pliku i bazy danych

  • Strategie rotowania logów

  • Dane wrażliwe - logowanie i przechowywanie, udostępnianie

 14. Zależności:

  • Systemy śledzenia podatności w zależnościach

 15. Podsumowanie:

  • Kto powinien być zaangażowany w Code Review?

  • Ile czasu poświęcić na Code Review?

  • Czy Code Review jest potrzebne przy TDD?

  • Jak wielkość elementów w backlog wpływa na Code Review?

  • Jak uniknąć wąskiego gardła w postaci Code Review?

  • Czy zawsze należy robić Code Review?

  • Czy można zautomatyzować proces Code Review?

  • Na co warto zwrócić uwagę w Code Review?

  • Jakiej wielkości zmiany poddawać Code Review?

  • Jak komunikować problem z kodem?

  • Jak blokować scalenie kodu, który zawiera błędy?

  • Jak robić Code Review na żyjącym branchu?

  • Notyfikacje i jak pozostać na bieżąco ze zmianami?

  • Jak unikać silosów kompetencyjnych za pomocą Code Review?