16. SonarQube

16.1. Rationale

  • Definicja Quality Gates

  • API Key i uprawnienia w projekcie

  • SonarLint

  • SonarScanner

  • Wpięcie SonarQube do CI/CD