15. Tests

15.1. Rationale

  • TDD: test first vs test last development

  • Złożoność cyklometryczna vs liczba testów

  • Mierzenie pokrycia testami

  • Idealne pokrycie?

  • Testy mutacyjne

  • Rodzaje testów

15.2. Further Reading